OBOWIĄZUJĄCE NORMY

Poznaj wartości parametrów jakości powietrza, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie.

ODDYCHAJ BEZPIECZNIE

Wartości dopuszczalne dla zanieczyszczeń pyłowych ustala Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z maja 2008 r. Poziomy informowania oraz alarmowania społeczeństwa o złym stanie jakości powietrza zanieczyszczonego pyłem zawieszonym w Polsce ustalił natomiast Minister Środowiska. Poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza, które nie powinny być przekraczane podaje również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

PM2.5 i PM10

Wytyczne zalecane przez WHO dotyczące granicznych stężeń dla pyłu PM2.5 są bardziej rygorystyczne, niż poziomy dopuszczalne określone przez Unię Europejską. Dla pyłu PM10 (normatyw dobowy) europejskie normy są zbliżone do wytycznych WHO, przy czym poziom informowania społeczeństwa o złym stanie jakości powietrza w Polsce jest dwukrotnie wyższy, niż stężenie zalecane oraz poziom dopuszczalny.

Przesuwaj poniższą tabelę na boki

ZanieczyszczenieWartość uśredniona doWytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO ug/m3Dopuszczalne wartości w Unii Europejskiej ug/m3Poziom informowania społeczeństwa w Polsce ug/m3Poziom alarmowania społeczeństwa w Polsce ug/m3
Pył PM10jednej doby5050100150
jednego roku2040--
Pył PM2.5jednej doby25---
jednego roku1025 (20 od 2020r.)--

Stężenie CO2

WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Do 0,06 % / 600 ppm

Akceptowalne warunki świeżości powietrza w pomieszczeniach

Do 0,1 % / 1000 ppm

Górny próg w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi według WHO

do 1% / 10000 ppm

Wzrost częstości oddychania

do 1,5% / 15000 ppm

Maksymalne stężenie w specyficznych warunkach pracy np. łodzie podwodne

Do 2 % / 20000 ppm

Pogłębiony i szybki oddech, długie przebywanie powoduje uczucie zatrucia

Do 5 % / 50000 ppm

Utrudnione, bardzo szybkie oddychanie, wzrost ciśnienia krwi i częstości tętna

Do 10 % / 100000 ppm

Zaburzenia widzenia, długie przebywanie
powoduje utratę przytomności

Powyżej 10 % / 100000 ppm

Utrata przytomności, długie przebywanie grozi śmiercią

CO2

Obecnie w naturalnym środowisku stężenie CO2 w powietrzu zwykle nie przekracza 600 ppm (0,06 %) objętości i takie stężenie jest najkorzystniejsze dla oddychającego człowieka. Nawet niewielki​ wzrost stężenia CO2 w pomieszczeniu powoduje szybki spadek komfortu odczuwanego przez ludzi oraz przykre dolegliwości.

ŁATWA INSTALACJA

PROSTA APLIKACJA

SZYBKI ZAKUP